Akcje

24.10

Poniedziałek

20:30
Z IFMSA-Poland przez świat - jak wyjechać na wymianę lub praktyki kliniczne?

24 października 2022 roku w Auli Anatomicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbyło się spotkanie informacyjne dla studentów w celu zapoznania się z rekrutacją na wymiany naukowe SCORE i praktyki kliniczne SCOPE. Małgorzata Satora, Katarzyna Witczak i Wanesa Góralczyk przedstawiły programy SCORE i SCOPE, zasady rekrutacji na wyjazdy, kontrakty na rok akademicki 2022/2023 i omówiły, jak aplikować na wyjazd zagraniczny. 

14.10

Piątek

10:55
Psychiatria też dla ludzi

12.10.2022 odbyła się akcja typu peer education "Psychiatra też dla ludzi" w LZKZiU w Lublinie prowadzona przez Magdalenę Ignarską. Jest skierowana do uczniów szkół podstawowych i licealnych. Polega na edukacji młodzieży w temacie zaburzeń psychicznych. Poruszane tematy to: depresja, zaburzenia autodestrukcyjne, choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia, czym się różni psychoterapeuta od psychologa i od psychiatry, jak leczyć zaburzenia psychiczne? 

13.10

Czwartek

19:30
Spotkanie informacyjne o IFMSA-Poland Oddział Lublin

13.10.2022 w Collegium Anatomicum miało miejsce spotkanie informacyjne o IFMSA-Poland Oddział Lublin skierowane dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Podczas spotkania członkowie zarządu przedstawili, na czym polega działalność w naszej organizacji, zachęcili do zostania członkami oddziału oraz odpowiadali na pytania zadawane przez uczestników. Dodatkowo przeprowadzony został konkurs z nagrodami książkowymi.

13.10

Czwartek

09:45
Psychiatria też dla ludzi

12.10.2022 odbyły się akcje typu peer education "Psychiatra też dla ludzi" w Szkole Podstawowej im. św. Wincetnego Pallottiego w Lublinie prowadzone przez Claudię Sieńko oraz Magdalenę Ignarską. Jest skierowana do uczniów szkół podstawowych i licealnych. Polega na edukacji młodzieży w temacie zaburzeń psychicznych. Poruszane tematy to: depresja, zaburzenia autodestrukcyjne, choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia, czym się różni psychoterapeuta od psychologa i od psychiatry, jak leczyć zaburzenia psychiczne? 

12.10

Środa

11:50
Psychiatria też dla ludzi

12.10.2022 odbyły się akcje typu peer education "Psychiatra też dla ludzi" w LZKZiU w Lublinie prowadzone przez Kamila Góreckiego i Magdalenę Ignarską. Jest skierowana do uczniów szkół podstawowych i licealnych. Polega na edukacji młodzieży w temacie zaburzeń psychicznych. Poruszane tematy to: depresja, zaburzenia autodestrukcyjne, choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia, czym się różni psychoterapeuta od psychologa i od psychiatry, jak leczyć zaburzenia psychiczne? 

09.10

Niedziela

17:30
Warsztaty "Leadership"

9.10.2022r. w godz. 17:30-19:00 w  Auli Collegium Anatomicum ul. Jaczewskiego 4 20-400 Lublin odbyły się warsztaty leadership prowadzone przez Marię Gromek dla czlonkow zarządu oddziału. Warsztaty miały na celu nie tylko ksztaltowanie umiejętnosci liderskich w zarządzaniu grupą i  zespolem, poruszenie tematyki typów liderów, zachwań którymi się cechują, czy potencjalnych bledów,ale również przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń, podczas których uczestnicy mogli m. in.określić i przedyskutowac jakim typem lidera są i czego oczekują we wspólpracy między sobą i członkami oddzialu. Osoby biorące udział aktywnie uczestniczyły w przeprowadzonych warsztatach i wyniosły z nich nową porcję wiedzy i doświadczenia, które na pewno zaowocują sukcesami w zarządzaniu zespołem.  

09.10

Niedziela

16:00
Warsztaty Teambuilding

9.10.2022r. w godz. 16:00-17:00 odbyły się w naszym oddziale warsztaty z teambuildingu prowadzone przez Marię Gromek. Warsztaty miały na celu nie tylko omówienie ról w zespole i ich wzajemnych relacji, zapoznanie się z typami osobowości i przewidywanymi zachowaniami, ale również przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń i gier, podczas których uczestnicy mogli m. in. nauczyc się wykorzystania pełnego potencjału powstałego zespołu, co w konsekwencji przyczyni się do jego sprawniejszego funkcjonowania i osiągania sukcesów.Osoby biorące udział aktywnie uczestniczyły w przeprowadzonych warsztatach i wynieśli z nich nową porcję wiedzy i doświadczenia, które przydadzą się w tworzeniu zgranego, efektywnego zespołu.   Aula Collegium Anatomicum ul. Jaczewskiego 4 20-400 Lublin

07.10

Piątek

18:00
Immatrykulacja 2022

W dniu 08.10.2022 odbyła się uroczysta Immatrykulacja studentów I roku kierunku lekarskiego. Dzień wcześniej odbyło się pakowanie welcome bagów przeznaczonych dla pierwszaków, które zostały im wręczone podczas immatrykulacji. Dodatkowo podczas wydarzenia zorgniazowano stanoiwsko przedstawiające naszą organizację, na którym rozdawaliśmy ulotki, gadżety oddziałowe oraz odpowiadaliśmy na pytania studentów dotyczące działalności w stowarzyszeniu.

07.10

Piątek

15:00
Tłumaczenie strony internetowej oddziału

Tłumaczenie wszystkich zakładek strony internetowej Oddziału Lublin na język angielski. Tłumaczyła Urszula Śliwa.

06.10

Czwartek

07:30
Pogaduszki o lekarskim i nie tylko

Pogaduszki o lekarskim odbywała się w formie prelekcji dla maturzystów o profilu biol-chem V LO w Lublinie podczas godziny doradztwa zawodowego, trwającej 45 minut Prelegenci przedstawili prezentację zarówno o kierunku lekarskim jak i innych kierunkach na uczelni, zachęcając do studiowania na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz promując IFMSA-Poland Oddział Lublin. Prelekcja odbywała się dla 30 uczniów klasy maturalnej.  

05.10

Środa

07:30
Pogaduszki o lekarskim i nie tylko

Pogaduszki o lekarskim odbywała się w formie prelekcji dla maturzystów o profilu biol-chem V LO w Lublinie podczas godziny doradztwa zawodowego, trwającej 45 minut Prelegenci przedstawili prezentację zarówno o kierunku lekarskim jak i innych kierunkach na uczelni, zachęcając do studiowania na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz promując IFMSA-Poland Oddział Lublin. Prelekcja odbywała się dla 30 uczniów klasy maturalnej.

30.09

Piątek

11:00
PEER SUPPORT - integral Motycz 2022

W dniach 30.09 - 02.10 roku 2022 odbył się Integral dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zaczynających swoją przygodę na pierwszym roku. Wydarzenie realizowane było w ramach projektu Peer Support, mającego na celu pomoc nowym studentom we wdrożeniu się w życie uczelni oraz zapewnić wzajemną integrację. Podczas obozu uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach umiejętności praktycznych - szycie chirurgiczne, gipsowanie, praca w grupie. Wysłuchali wykładu Profesora Jacka Baja, prelekcji na temat pierwszego roku oraz kół naukowych i wymian międzynarodowych. Poznali organizaje IFMSA-Poland podczas wykładu "how to IFMSA".  Wzieli także udział w treningu efektywnej nauki,  Familiadzie Medycznej oraz Grze Terenowej....

29.09

Czwartek

19:00
Warsztaty prawa medycznego

Warsztaty prawa medycznego to okazja dla studentów i studentek kierunków medycznych do zgłębienia wiedzy prawniczej, której nie mamy okazji zdobyć na zajęciach. Są to aspekty głównie teoretyczne jednak niezwykle ważne w praktyce każdego lekarza, gdyż w obecnych czasach roszczenia z powodu błędu medycznego są bardziej powszechne niż kiedykolwiek. Odpowiednie i rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej oraz znajomość swoich praw i procedur pozwoli nam być lepiej przygotowanym w razie gdyby taka sytuacja miała miejsce. https://www.facebook.com/events/419525753700113/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_past_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D Link do wydarzenia Warsztaty organizowane były przez KLP warsztatów prawa medycznego: Aleksandra Nowińska Wanesa Góralczyk

28.09

Środa

17:00
Spotkanie organizacji uczelnianych dla English Division

Prezentacja działalności IFMSA-Poland dla studentów anglojęzycznych na spotkaniu organizacji uczelnianych. Prelegentką była Urszula Śliwa

27.09

Wtorek

08:00
LETNIA JAZDA PRÓBNA 2022

LETNIA JAZDA PRÓBNA TO wydarzenie organizowane dla studentów pierwszego roku organizowane w ramach Peer Support. Uczestnicy podczas wydarzenia mogli przede wszystkim się zintegrować, ale też przejść warsztaty z intubacji, BLS oraz chemii nieorganicznej. Uczestnicy mogli poznać też budynki naszej uczelni oraz stare miasto w Lublinie. Uczestnicy mogli zapoznać się z naszym Stowarzyszeniem IFMSA-Poland oddział Lublin.

22.09

Czwartek

08:20
Zaburzenia odżywiania x Fashion show

22.09.2022r. zostały przeprowadzone zajęcia na temat zaburzeń odżywiania - przedstawione zostały najpowszechniejsze typy zaburzeń, czym są spowodowane oraz w jaki sposób z nimi walczyć. Dodatkowo uczniowie dowiedzieli się o podstawowych zasadach zdrowego odżywiania, wskaźniku BMI, nurcie "body positive". Zajęcia zostały poprowadzone wśród uczniów klasy 7a i 7b SP nr 29 w Lublinie. Edukatorką była Marcelina Podleśna.

21.09

Środa

12:00
Międzyszkolny Turniej Profilaktyczny

Akcja profilaktyczna mająca na celu zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii poprzez promocję zdrowego stylu życia. Uczniowie i uczennice szkoły mogli_ły skorzystać z podstawowych badań takich jak pomiar poziomu glikemii, ciśnienia tętniczego, wagi i składu ciała. Dostępna była również przestrzeń do nauki pierwszej pomocy.

05.09

Poniedziałek

09:00
Sprzątanie biura

Uporządkowanie wszystkich materiałów programów stałych i przestrzeni w biurze Oddziału.

19.08

Piątek

12:00
Sex Education 2

Akcja programu SCORA w ramach "Sex Education", która ma na celu promocję edukacji seksualnej oraz dotarcie do większej liczby odbiorców poprzez social media. 20 maja 2022 przedstawiliśmy temat Kultury Gwałtu.

01.08

Poniedziałek

08:00
71. General Assembly w Turcji

General Assembly to najważniejsze wydarzenie całej Federacji, odbywające się dwa razy do roku. 71. GA miało miejsce w Turcji, w Stambule w dniach 01.08-07.08.2022r. Przedstawicielką Oddziału Lublin była Marcelina Podleśna, która wzięła udział w sesji SCOPH'u. Podczas całego spotkania odbyły się liczne warsztaty programowe, treningi umiejętności miękkich, sesje plenarne oraz wydarzenia okolicznościowe takie jak NFDP, Activities/Exchanges Fair.