Składki i informacje skarbnicze

PL

Składkę członkowską w wysokości 60zł za każdy rok akademicki działalności w organizacji należy wpłacić na konto:

 

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE STUDENTÓW MEDYCYNY IFMSA-POLAND

UL. OCZKI 1A

02-007 WARSZAWA 

 

numer konta: 41 1600 1462 1713 5175 9000 0010

tytuł przelewu: Imię i Nazwisko - składka członkowska [rok akademicki]

 

Składkę można również opłacić przez DotPay.

 

W razie pytań skontaktuj się ze Skarbnikiem Oddziału:

Jakub Bochen

skarbnik@lublin.ifmsa.pl

 

 

ENG

Membership fee in amount of 60 zloty per every given academic year of activity in the organisation can be paid in the bank account:

 

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE STUDENTÓW MEDYCYNY IFMSA-POLAND

UL. OCZKI 1A

02-007 WARSZAWA 

 

number of bank account: 41 1600 1462 1713 5175 9000 0010

title of credit transfer: Name and Surname - składka członkowska [academic year]

 

Membership fee can be also paid by DotPay system

 

In case of any problems, contact the Treasurer of the Local Committee in Lublin:

Jakub Bochen

skarbnik@lublin.ifmsa.pl

 

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.