Składki i informacje skarbnicze

Składkę członkowską w wysokości 60zł za każdy rok akademicki działalności w organizacji należy wpłacić na konto:

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE STUDENTÓW MEDYCYNY IFMSA-POLAND

UL. OCZKI 1A

02-007 WARSZAWA 

numer konta: 37 1050 1953 1000 0023 6789 9388

tytuł przelewu: składka członkowska - Imię i Nazwisko 

 

Składkę można również opłacić przez DotPay.

 

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.