Edukacja Medyczna - SCOME

(ENG BELOW)

SCOME (Standing Committee On Medical Education)

Program Stały ds. Edukacji Medycznej

 

Edukacja medyczna ma ważny cel, jakim jest kształtowanie przyszłych lekarzy_ek, podnoszenie ich kompetencji, szczególnie praktycznych. W konsekwencji doprowadzamy do podnoszenia jakości opieki zdrowotnej. Tak naprawdę na tym korzystają wszyscy – studenci_tki, pracownicy_czki ochrony zdrowia i wreszcie pacjenci_tki!

 Naszą wizją jest osiągnięcie optymalnego rozwoju zawodowego i osobistego studentów_ek medycyny, aby w pełni wykorzystać ich potencjał w przyszłej pracy.

 

Akcje organizowane w ramach SCOME w IFMSA-Poland Oddział Lublin:

 

Warsztaty z szycia chirurgicznego

Cieszące się ogromną popularnością warsztaty mają na celu sprawniejsze i pewniejsze posługiwanie się narzędziami chirurgicznymi, nicią z igłą, a także uczymy się różnych rodzajów metod szycia. Wszystko po to, aby ćwiczyć umiejętności praktyczne. Warsztaty prowadzimy na poziomie podstawowym i zaawansowanym.

 

Warsztaty z najczęstszych przypadków klinicznych

Akcja organizowana w celu lepszego zrozumienia problemów klinicznych, jakie schematy działania podejmować, jak skutecznie i efektywnie diagnozować pacjentów_tki. Wszystko to pod czujnym okiem specjalisty_ki!

 

Warsztaty laparoskopowe

Uczymy się jak korzystać z laparoskopii w celach przeprowadzania jak najdokładniej zabiegów. Laparoskopia w ostatnich latach bardzo zyskuje ze względu na szybszą rekonwalescencję pacjentów_ek po zabiegach, a także skuteczność tej metody.

 

Warsztaty z prawa medycznego

Myśląc o pracy w zawodzie medycznym należy znać swoje prawa, i nie tylko, ze względu na duże znaczenie odpowiedzialności prawnej lekarzy_ek w obecnych czasach. Wszystko po to, aby spokojnie pracować z pacjentami_kami.

 

Warsztaty dermatologiczne

Jak rozpoznać zmianę łagodną od nowotworowej na skórze? Jak prawidłowo pobrać wycinek ze skóry? Czy ta zmiana jest groźna? Jakie mamy choroby skóry? Jak diagnozować i leczyć? Odpowiedzi na te pytania i nie tylko dowiecie się na tych warsztatach.

 

Warsztaty hematologiczne

Interpretacja morfologii krwi niejednemu studentowi_ce przysporzyła trudności, więc przychodzimy z pomocą i organizujemy warsztaty hematologiczne. Oprócz tego poruszamy inne problemy chorób krwi czy uczymy się jak prawidłowo przebiega diagnoza hematologiczna.

  

Warsztaty ortopedyczne

Wydaje się, że założenie gipsu to nic trudnego, jednak należy zastosować odpowiednią technikę, ponieważ w łatwy sposób można doprowadzić do niedokrwienia np. kończyny. Jak to zrobić poprawnie i jak zdjąć gips to wszystko na tych warsztatach.

 

Warsztaty „Farmakologia w praktyce”

Leków mamy tysiące, ale które z nich są najbezpieczniejsze i najlepsze wykorzystywane w terapii danych jednostek chorobowych, jak to przełożyć na codzienną praktykę kliniczną. Na tych warsztatach poruszamy też problemy współczesnej farmakologii.

 

Warsztaty z badania fizykalnego

Badanie przedmiotowe i podmiotowe pacjenta_ki to podstawowa umiejętność każdego lekarza_ki, którą należy ćwiczyć wielokrotnie, żeby dojść do wprawy. Na tych warsztatach uczymy się jak to robić dobrze i profesjonalnie.

 

Warsztaty z intubacji

Celem projektu jest nauka studentów_ek udrażniania, zabezpieczania dróg oddechowych oraz właściwych technik wentylacji pacjenta_ki. W warunkach symulacyjnych studenci_ki mogą przećwiczyć intubację.

 

Warsztaty ALS

Uczymy studentów_ki czynności stosowanych przez personel medyczny u poszkodowanego_ej, u którego wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia. W skład ALS wchodzą: resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO), defibrylacja, farmakoterapia oraz inne zabiegi, mające na celu przywrócenie spontanicznej akcji serca lub spontanicznego oddychania.

 

Warsztaty neurologiczne

Akcja, która ma pomóc zdobyć umiejętności pełnego badania neurologicznego pacjenta_ki oraz diagnozowania podstawowych chorób.

 

Warsztaty endokrynologiczne

Hormony pełnią ważną rolę w funkcjonowaniu naszego organizmu, dlatego na warsztatach zapoznajemy się z diagnostyką i postępowanie terapeutycznym głównych chorób endokrynologicznych.

 

Warsztaty ginekologiczne

Jak prawidłowo przeprowadzać badanie ginekologiczne u pacjentek_ów, w jaki sposób prawidłowo przyjąć poród, co ważne jest w czasie ciąży – to niektóre z poruszanych problemów na tej akcji.

 

Warsztaty radiologiczne i warsztaty USG

Diagnostyka obrazowa idzie bardzo do przodu wraz z postępem czasu, więc trzeba ją cały czas zgłębiać. A możliwe, że w przyszłości jej znaczenie będzie jeszcze większe.

 

Warsztaty EKG i ECHO serca

Celem jest przybliżenie tematyki fizjologicznego zapisu EKG oraz naukę diagnostyki chorób układu krwionośnego oraz zasad analizy zapisu elektrokardiograficznego.  Natomiast ECHO serca to nauka wykonywania badania obrazowego z wykorzystaniem fal ultradźwiękowych, które ukazuje poszczególne części serca oraz umożliwia ocenę funkcjonowania jam i zastawek serca.

 

Warsztaty EEG

Akcja przybliżająca badanie czynności bioelektrycznej mózgu.

 

Warsztaty biopsja wątroby i warsztaty biopsja szpiku + nakłucie lędźwiowe

Takie czynności najlepiej najpierw przećwiczyć w warunkach symulowanych i nasze warsztaty to idealna okazja do tego!

 

Warsztaty z osłuchiwania

Uczestnicy_czki zapoznają się z zasadami osłuchiwania płuc i zastawek serca. Omawiamy takie pojęcia jak fenomeny osłuchowe, tony serca, szmery, a następnie studenci_tki sprawdzają swoją zdobytą wiedzę na oddziale badając pacjentów_tki.

 

„Czynnik RAKowniczy” i „Umieranie to rzecz ludzka”

Celem projektu jest połączenie wiedzy teoretycznej na temat różnych nowotworów, postępowania diagnostycznego i terapeutycznego z umiejętnością przekazywania niepomyślnych wiadomości, nawiązywaniem kontaktu z pacjentem_tką, zyskania ich zaufania oraz radzenia sobie z tematem śmierci. Poruszamy również problem komunikacji z rodziną chorego_ej.

 

„Poznaj Swoją Specjalizację”

Akcja organizowana w celu lepszego zrozumienia jak wygląda praca w danej specjalizacji i ułatwienia przyszłym absolwentom_kom studiów medycznych podjęcia jak najlepszej decyzji zawodowej. Wszystko po to, żeby do pracy przychodzili z uśmiechem.

 

„Poznaj Swój Staż”

Akcja organizowana w celu poznania przez studentów_tek jak wygląda staż podyplomowy w danym szpitalu i danym mieście. Do wydarzenia zapraszamy stażystów_tki lub lekarzy_ki zaraz po stażu!

 

„Instasesja”

Akcja organizowana przed sesją, która polega na pomocy innym studentom_kom w nauce do egzaminów. Zaprosiliśmy medstudygramów_ki, którzy_e przez 2 tygodnie codziennie opowiadali o swoich metodach nauki, a także o potrzebie odpoczynku.

 

 

To przykłady warsztatów, które tworzymy w SCOME, ale ta lista nie ma limitu. Cały czas myślimy nad nowymi warsztatami, a także zbieramy pomysły od studentów_ek czy nawet wykładowców_czyń.

 

Jeśli jesteś zainteresowany_a wydarzeniem lub chciałbyś_abyś znać więcej szczegółów akcji napisz do mnie:

 

Urszula Śliwa – LOME

Koordynatorka Lokalna ds. Edukacji Medycznej 

Email: lome@lublin.ifmsa.pl

 

 

English version:

https://docs.google.com/document/d/1yxge9zuLEgYOGoikF7hFoaG0wcin3l6MGQTC_2IgPAA/edit

 

If you are interested in our events or you would like to learn more, contact me:

 

Urszula Śliwa – LOME

Local Officer of Medical Education

Email: lome@lublin.ifmsa.pl

 

 


Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.