Adres do korespondencji

Adres do korespondencji

(Correspondence adress)

 

Biuro IFMSA-Poland Oddział Lublin

ul. Chodźki 9/9 (DS 2)

20-093 Lublin

 

 

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.