Prawa Człowieka i Pokój - SCORP

(ENG BELOW)

SCORP (Standing Committee On Human Rights and Peace)

Program Stały ds. Praw Człowieka i Pokoju 

 

Samo pojęcie praw człowieka jest bardzo szerokim tematem. W naszych akcjach skupiamy się na promowaniu takich wartości jak empatia, szacunek dla drugiego człowieka czy bezinteresowna pomoc potrzebującym. Zwracamy uwagę społeczeństwa (nie tylko akademickiego) na problematykę uchodźctwa i ochrony pokoju, na sytuacje i miejsca gdzie dochodzi do nieposzanowania praw człowieka.

 


Czytamy Pomagamy

Czytamy Pomagamy to akcja podczas której odwiedzamy dzieci na oddziałach szpitalnych i staramy się umilić im czas, którego w szpitalu mali pacjenc_tki mają aż w nadmiarze. Podczas zajęć czytamy bajki, kolorujemy, malujemy, wyklejamy, lepimy z plasteliny i wiele więcej. Tak naprawdę jest to miejsce na realizację każdego rodzaju zajęć świetlicowych.

 

Marzycielska Poczta

Marzycielska Poczta to akcja dla osób, które lubią rysować i mają ochotę poświęcić swój czas na wysłanie trochę radości do przewlekle chorych dzieci. Podczas spotkań własnoręcznie wykonujemy kartki z ulubionymi motywami małych pacjentów, żeby później wysłać je pocztą. Marzycielska poczta to też wspaniała okazja do poznania nowych osób i rozmowy na interesujące tematy, tu zawsze panuje luźna i otwarta atmosfera. Jest to doskonały sposób na oderwanie się od nauki i miłe spędzenie czasu. A może osobiście znasz dziecko, w trudnej sytuacji, które ucieszyłoby się z kolorowych kartek? Tutaj jesteśmy w stanie zrealizować taki projekt.
 


Pora Seniora

Projekt jest przedsięwzięciem skierowanym do osób w podeszłym wieku. Opieramy się w nim na edukacji, aktywizacji i integracji seniorów_ek poprzez prezentacje prozdrowotne, wspólne spędzanie czasu i współpracę ze studentami_kami uczelni medycznych. Podczas zajęć wyjaśnimy seniorom_kom najpopularniejsze choroby, z którymi się borykają, spędzimy czas na rozmowach oraz pracach plastycznych. W ramach Pory Seniora, na specjalne okazje takie jak Boże Narodzenie lub Wielkanoc organizujemy imprezy tematyczne.
 


Aleja Gwiazd

Jest to akcja, podczas której odwiedzamy przedszkola i szkoły podstawowe przybliżając dzieciom postaci Gwiazd. Kto może zostać gwiazdą? Lekarz_ka, pielęgniarz_ka, ratownik_czka medyczny_a oraz wiele innych. W lekcjach biorą udział osoby, które opowiadają o danym zawodzie oraz sama Gwiazda, którą dzieci mogą zobaczyć z bliska i zadać jej pytania. Projekt ma na celu poszerzenie horyzontów dzieci, oswojenie ich z wizerunkiem osób, których pomocy będą mogły kiedyś potrzebować.
 


W jedności neuroróżnorodności

Nasze działania mają za zadanie zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat, czym jest neuroróżnorodność i jakie bariery strukturalne ograniczają funkcjonowanie ludzi neuroatypowych. Chcemy pokazać, że neuroatypowość to paleta barw, odzwierciedlająca różnorodność budowy naszego mózgu, a co się z tym wiąże, również różnorodność myślenia, działania i komunikacji.

 

SCORP na obcasach

Akcja pomocy i wsparcia dla wszystkich kobiet i matek. Organizujemy zbiórki darów dla domów samotnej matki oraz ośrodków pomocy społecznej dla potrzebujących kobiet. Chcemy zadbać o edukację kobiet, które nie miały na to szansy ze względu na swoją sytuację życiową oraz prganiemy dostarczyć materiały użytku codziennego, które ułatwiają życie. Prowadzimy warsztaty i szkolenia z okazji Dnia Matki i Dnia Kobiet. Dbamy o kobiety, o które świat nie zadbał. Jest to nowa rozwijająca się akcja w naszej lubelskiej IFMSIE, także serdecznie zapraszamy!

 

Maraton Pisania Listów

Projekt Amnesty International, w który angażujemy się w listopadzie i w grudniu, głownie w okolicach 10 grudnia, przeważnie podczas Tygodnia SCORPu. Maraton Pisania Listów zaczął się w Polsce w 2011 r. i od tego czasu wiele krajów wspólnie walczy o to, by ludzie, niesprawiedliwie skazani odzyskali wolność. Idea jest bardzo prosta: na uczelni, w kawiarniach, w szkołach, piszemy listy i zachęcamy do tego jak największą liczbę osób. W listach tych domagamy się przestrzegania praw człowieka w krajach, w których są one łamane, następnie są wysyłane i trafiają do władz państw, w których prawa człowieka nie są przestrzegane. Akcja przynosi widoczne skutki, więźniowie_arki uzyskują lepsze warunki odbywania kary lub wychodzą na wolność.


Medycy dla Świata

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat działalności ochrony zdrowia, wolontariatu oraz życia w różnych krajach na świecie m.in. w Afryce, Azji. W ramach projektu organizowane są konferencje i spotkania edukacyjne, na których poruszane są tematy m.in. związane z pracą medyków, misjami i organizacjami charytatywnymi, ale również tradycjami panującymi w krajach Afryki i innych zakątkach świata.

 

World review by SCORP 

Celem projektu jest stworzenie cyklicznych postów/wywiadów/relacji informacyjnych na tematy związane ze SCORPem (czyli m.in. uchodźcy, sytuacje socjo-ekonomiczne w krajach świata, niewolnictwo, fair trade, wyzysk, łamanie wszelkich praw na świecie itp.). Są to tematy bardzo ważne, a o których często się nie mówi albo mówi się mało, ponieważ są to dosyć ciężkie tematy, które w obecnych czasach nie są tak popularne jak np. co słychać u celebrytów. Z tego powodu celem projektu jest pokazanie na IG, FB, plakatach, wywiadach w radiu, podcastach jak wygląda sytuacja na świecie...


 
DAPHNE

DAPHNE to projekt, w którego centrum są kobiety. Jego głównym celem jest zatrzymanie przemocy w stosunku do kobiet, podniesienie ich poczucia własnej wartości, pokazanie rozwiązań w trudnych sytuacjach życiowych. Z drugiej strony edukujemy studentów_ki, o tym jak rozpoznawać ofiary przemocy, jak prowadzić z nimi rozmowę i najlepiej dostosować swoją pomoc. Akcja może być prowadzona na wiele sposobów - wykłady, warsztaty np. Samoobrony, spotkania i zajęcia zbierające kobiety z różnych środowisk. 


Świąteczny Miś

Duża akcja, dzięki której zbieramy fundusze na pomoc Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu w Lublinie. Główne wydarzenia akcji to licytacja bombek, ozdobionych przez asystentów_ki, turniej charytatywny w piłkę nożną, w którym biorą udział organizacje studenckie z naszej uczelni oraz kiermasze. Na wydarzeniach zbieramy także misie dla podopiecznych DSK. Na początku grudnia akcja zwieńcza „korowód bajkowych postaci” w DSK.


Reuse it or lose it! #zerowasteproject

Akcja, w której możliwości różnorodnych wydarzeń są olbrzymie. Kreatywne akcje i wydarzenia związane z ideologią ruchu zero waste to idealne miejsce dla rozwoju osób zainteresowanych tematem dbania o naszą planetę, dzięki zmniejszeniu konsumpcjonizmu. W ramach akcji odbywają się webinary tematyczne oraz warsztaty promujące ideę życia less waste.

 

Niewidzialni

Osoby bezdomne i ubogie są często społecznie napiętnowane, dlatego ważne jest, abyśmy my, przyszli pracownicy_czki ochrony zdrowia potrafili_ły leczyć bez uprzedzeń, pamietając o równości i prawie do opieki medycznej wszystkich ludzi oraz nie zgadzali_ły się na dyskryminację. Projekt zajmuje się przede wszystkim pomocą doraźną, organizując zbiórki ubrań, środków higieny, żywności i leków oraz prmowaniem zachowań prozdrowotnych i kierowaniem do miejsc, w których można uzyskać pomoc, takich jak jadłodajnie czy schroniska dla bezdomnych.

 

Nakręć się

Akcja polega na zbieraniu plastikowych nakrętek, które przekazywane są do fundacji i organizacji, a następnie poddawane recyklingowi. Uzyskany z nich granulat wykorzystywany jest do produkcji kolejnych przedmiotów z plastiku. Pieniądze za zebrane zakrętki przeznaczone są na zakup m.in. sprzętów do rehabilitacji, wózków inwalidzkich i protez.

 

Psi dyżur

Celem projektu jest pomoc lokalnym schroniskom w opiece nad zwierzętami i poszerzanie wiedzy w temacie praw zwierząt. Wolontariusze mogą wyprowadzać i bawić się z podopiecznymi, pomagać w sprzątaniu i organizowaniu zbiórek. Prowadzone są również spotkania i webinary poruszające temat praw zwierząt

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych akcjach zarówno jako koordynatorzy_ki jak i wolontariusze_ki! Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub pomysły na nowe projekty – napisz do mnie:

Julia Wróbel - LORP

Koordynatorka Lokalna ds. Praw Człowieka i Pokoju

e-mail: lorp@lublin.ifmsa.pl

 

 

English version:

https://docs.google.com/document/d/1GyfR46jEyJyCWr-Ad8P0XFT316pV42fEmyMHADTVcc8/edit

 

We kindly invite you to join our activities as a coordinator, as well as a volunteer! If you have any questions or ideas, contact me:

 

Julia Wróbel - LORP

Local Officer on Human Rights and Peace

e-mail: lorp@lublin.ifmsa.pl

 

 

 


Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.