Zaświadczenia o członkostwie

PL

 

WAŻNE: prośby o wydanie zaświadczenia w roku akademickim 2023/2024 można składać DO 31 MAJA 2024 r.!!! Po tym terminie nie będzie możliwości otrzymania zaświadczenia.

 

Jeśli działałeś_aś aktywnie w IFMSA-Poland Oddział Lublin możesz ubiegać się o wydanie zaświadczenia o swoim członkostwie.

Aby uzyskać takie zaświadczenie należy wypełnić wniosek (proszę nie prosić o uprawnienia do edycji- dokument pobieramy, uzupełniamy i wysyłamy w załączniku):

 

https://docs.google.com/document/d/1dz1B2ZquoWpK-USrPHQzTyrvlbo_yUV0/edit?usp=sharing&ouid=109074882878320955565&rtpof=true&sd=true

 

oraz wysłać go do Sekretarza_yni Oddziału na adres e-mail:

sekretarz@lublin.ifmsa.pl

 

Zgodnie z regulaminem IFMSA-Poland informujemy, że czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia wynosi 14 dni roboczych.

 

Zasady przyznawania zaświadczeń o członkostwie w IFMSA-Poland Oddział Lublin w roku akademickim 2023/2024:


a. Wypełnienie Deklaracji członkowskiej
b. Opłacenie Składki członkowskiej
c. Udział w co najmniej jednej akcji w roku akademickim.

 

W przypaku zaświadczenia o działalności ogólnopolskiej należy wypełnić poniższy formularz:

https://forms.gle/GNLPEL4ckpSXMLVW9

 

 

ENG

If you have been an active member of IFMSA-Poland Lublin Division, you can apply for a certificate of membership.

To obtain such a certificate, please complete the application form (please do not ask for editing rights - download the document, fill it in and send in the attachment):

 

https://docs.google.com/document/d/1fEY0meEZqEX4Wh7T5YiDq_yxr9hDp2I5/edit

 

Send email with the application form to the Secretary of Local Committee in Lublin:

sekretarz@lublin.ifmsa.pl

 

In accordance with the IFMSA-Poland regulations and generally applicable laws, we would like to inform that the waiting time for issuing a certificate is 14 bussiness days.

 

To obtain certificate of membership in IFMSA-Poland Lublin Division in the academic year 2023/2024 you have to:

1. Fill the Declaration of Membership

2. Pay the membership fee

3. Participate in at least one activity in given academic year

 

To obtain certificate of nationwide activity, you should contact the IFMSA-Poland Secretary General (sekretarz@ifmsa.pl) directly.

(Polish speaking students can fill in this form: https://forms.gle/GNLPEL4ckpSXMLVW9)

 

 

 

 

 

 


Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.