Zarząd Oddziału Lublin IFMSA-Poland

Zarząd Oddziału Lublin IFMSA-Poland w roku akademickim 2020/2021

Prezydent

Bartłomiej Zaremba

prezydent@lublin.ifmsa.pl

 

Wiceprezydent ds. zasobów ludzkich

Maria Gromek

vpm@lublin.ifmsa.pl

 

Wiceprezydent ds. marketingu

Daria Żuraw

vpe@lublin.ifmsa.pl

 

Sekretarz

Adrianna Gorecka

sekretarz@lublin.ifmsa.pl

 

Skarbnik

Michał Piwoński

skarbnik@lublin.ifmsa.pl

 

Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej

Natalia Żak

lome@lublin.ifmsa.pl

 

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego

Żaneta Zawadzka

lpo@lublin.ifmsa.pl

 

Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju

Aleksandra Marczak

lorp@lublin.ifmsa.pl

 

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS

Klaudia Żak

lora@lublin.ifmsa.pl

 

Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych

Adrian Giermasiński

leo@lublin.ifmsa.pl

 

Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej

Aleksandra Grudzińska

lore@lublin.ifmsa.pl

 

Komisja Rewizyjna Oddziału

kro@lublin.ifmsa.pl

 

Członek Komisji Rewizyjnej

Damian Bator

Członek Komisji Rewizynej

Paweł Oszczędłowski

 

Delegat Oddziału

Bartłomiej Zaremba

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.