Zarząd Oddziału Lublin IFMSA-Poland

Zarząd Oddziału Lublin IFMSA-Poland w roku akademickim 2022/2023

Local Committee in Lublin in academic year 2022/2023

 

Prezydentka / President 

Marcelina Podleśna

prezydent@lublin.ifmsa.pl

 

Wiceprezydentka ds. zasobów ludzkich / Vice-President for Members

Urszula Marzec

vpm@lublin.ifmsa.pl

 

Wiceprezydent ds. marketingu / Vice-President for External Affairs 

Michał Żabicki

vpe@lublin.ifmsa.pl

 

Sekretarzyni / Secretary 

Urszula Śliwa

sekretarz@lublin.ifmsa.pl

 

Skarbnik / Treasurer 

Jakub Bochen

skarbnik@lublin.ifmsa.pl

 

Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej / Local Officer of Medical Education

Adam Jakubas

lome@lublin.ifmsa.pl

 

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego / Local Public Health Officer

Jakub Jagiełło

lpo@lublin.ifmsa.pl

 

Koordynatorka Lokalna ds. Praw Człowieka i Pokoju / Local Officer on Human Rights and Peace

Barbara Krupska

lorp@lublin.ifmsa.pl

 

Koordynatorka Lokalna ds. Zdrowia i Praw Reprodukcyjnych, w tym HIV i AIDS / 

Local Officer on Reproductive Health and Rights including HIV and AIDS

Joanna Śnieżna

lora@lublin.ifmsa.pl

 

Koordynatorka Lokalna ds. Praktyk Klinicznych LEO-in/ Local Exchange Officer LEO-in

Wanesa Góralczyk

leo@lublin.ifmsa.pl

 

Koordynatorka Lokalna ds. Praktyk Klinicznych LEO-out/ Local Exchange Officer LEO-out

Katarzyna Witczak

leo@lublin.ifmsa.pl

 

Koordynatorka Lokalna ds. Wymiany Naukowej / Local Officer of Research Exchange

Małgorzata Satora

lore@lublin.ifmsa.pl

 

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Lublin IFMSA-Poland w roku akademickim 2022/2023

Supervising Council of IFMSA-Poland Lublin Division in academic year 2022/2023

kro@lublin.ifmsa.pl

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej / Head of Supervising Council

Milena Krawczyk

Członkini Komisji Rewizyjnej / Member of Supervising Council

Natalia Matysek

Członek Komisji Rewizynej / Member of Supervising Council

Adrian Giermasiński

 

 

Delegatka Oddziału Lublin IFMSA-Poland w roku akademickim 2022/2023

Local Committee's Delegate in 2022/2023

Marcelina Podleśna

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.