Zarząd Oddziału Lublin IFMSA-Poland

Zarząd Oddziału Lublin IFMSA-Poland w roku akademickim 2023/2024

Local Committee in Lublin in academic year 2023/2024

 

Prezydent / President 

Adam Jakubas

prezydent@lublin.ifmsa.pl

 

Wiceprezydentka ds. zasobów ludzkich / Vice-President for Members

Joanna Śnieżna

vpm@lublin.ifmsa.pl

 

Wiceprezydentka ds. marketingu / Vice-President for External Affairs 

Joanna Mioduszewska

vpe@lublin.ifmsa.pl

 

Sekretarz / Secretary 

Natalia Dziuba

sekretarz@lublin.ifmsa.pl

 

Skarbnik / Treasurer 

Jakub Bochen

skarbnik@lublin.ifmsa.pl

 

Koordynatorka Lokalna ds. Edukacji Medycznej / Local Officer of Medical Education

Urszula Śliwa

lome@lublin.ifmsa.pl

 

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego / Local Public Health Officer

Andrzej Zuzak

lpo@lublin.ifmsa.pl

 

Koordynatorka Lokalna ds. Praw Człowieka i Pokoju / Local Officer on Human Rights and Peace

Julia Wróbel

lorp@lublin.ifmsa.pl

 

Koordynatorka Lokalna ds. Zdrowia i Praw Reprodukcyjnych, w tym HIV i AIDS / 

Local Officer on Reproductive Health and Rights including HIV and AIDS

Klaudia Marchewka

lora@lublin.ifmsa.pl

 

Koordynatorka Lokalna ds. Praktyk Klinicznych LEO-in/ Local Exchange Officer LEO-in

Małgorzata Satora

leo@lublin.ifmsa.pl

 

Koordynatorka Lokalna ds. Praktyk Klinicznych LEO-out/ Local Exchange Officer LEO-out

Zuzanna Drozd

leo@lublin.ifmsa.pl

 

Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej / Local Officer of Research Exchange

Pola Bakalczuk

lore@lublin.ifmsa.pl

 

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Lublin IFMSA-Poland w roku akademickim 2022/2023

Supervising Council of IFMSA-Poland Lublin Division in academic year 2022/2023

kro@lublin.ifmsa.pl

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej / Head of Supervising Council

Jakub Jagiełło

Członkini Komisji Rewizyjnej / Member of Supervising Council

Natalia Matysek

Członkini Komisji Rewizynej / Member of Supervising Council

Barbara Krupska

 

 

Delegat Oddziału Lublin IFMSA-Poland w roku akademickim 2022/2023

Local Committee's Delegate in 2022/2023

Adam Jakubas

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.