Zarząd Oddziału Lublin IFMSA-Poland

Zarząd Oddziału Lublin IFMSA-Poland w roku akademickim 2021/2022

 

Prezydentka

Żaneta Zawadzka

prezydent@lublin.ifmsa.pl

 

Wiceprezydentka ds. zasobów ludzkich

Maria Gromek

vpm@lublin.ifmsa.pl

 

Wiceprezydentka ds. marketingu

Natalia Kluz

vpe@lublin.ifmsa.pl

 

Sekretarka

Katarzyna Zych

sekretarz@lublin.ifmsa.pl

 

Skarbnik

Paweł Oszczędłowski

skarbnik@lublin.ifmsa.pl

 

Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej

Adam Jakubas

lome@lublin.ifmsa.pl

 

Koordynatorka Lokalna ds. Zdrowia Publicznego

Dominika Żyła

lpo@lublin.ifmsa.pl

 

Koordynatorka Lokalna ds. Praw Człowieka i Pokoju

Milena Krawczyk

lorp@lublin.ifmsa.pl

 

Koordynatorka Lokalna ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS

Justyna Szpyra

lora@lublin.ifmsa.pl

 

Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych

Adrian Giermasiński

leo@lublin.ifmsa.pl

 

Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej

Karol Chromiak

lore@lublin.ifmsa.pl

 

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Lublin IFMSA-Poland w roku akademickim 2021/2022

kro@lublin.ifmsa.pl

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Dominika Borowiec

Członkini Komisji Rewizyjnej

Weronika Bomba

Członek Komisji Rewizynej

Paweł Kamiński

 

 

Delegatka Oddziału Lublin IFMSA-Poland w roku akademickim 2021/2022

Żaneta Zawadzka

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.