16.04

Wtorek

19:00

Queer Education

Adela Sobolewska

Projekt mający na celu zwiększenie kompetencji studentów_ek medycyny na tematy związane z SOGIESC. Poprzez materiały informacyjne, warsztaty, wydarzenia i spotkania edukujemy i uwrażliwiamy studentów_ki nt. potrzeb zdrowotnych osób LGBT+ i mowy inkluzywnej, a także uświadamiamy osoby LGBT+ o roli i zasadach profilaktyki.

Warsztaty pt. "Opieka lekarska nad osobami transpłciowymi i niebinarnymi" odbyły się 16.04.2024 r. w SPSK4. Poprowadzone były przez lekarza rezydenta Jakuba Gołackiego, który przybliżył uczestnikom_czkom temat osób społeczności LGBT+ w gabinecie lekarskim. 

SPSK 4, ul. Doktora Kazimierza Jaczewskiego 8