Zarząd Oddziału Lublin IFMSA-Poland

Zarząd Oddziału Lublin IFMSA-Poland w roku akademickim 2019/2020

Prezydent

Adrian Kuś

prezydent@lublin.ifmsa.pl

 

Wiceprezydent ds. zasobów ludzkich

Małgorzata Szypłowska

vpm@lublin.ifmsa.pl

 

Wiceprezydent ds. marketingu

Bartłomiej Zaremba

vpe@lublin.ifmsa.pl

 

Sekretarz

Daria Pągowska

sekretarz@lublin.ifmsa.pl

 

Skarbnik

Konrad Gładysz

skarbnik@lublin.ifmsa.pl

 

Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej

Piotr Kwiatkowski

lome@lublin.ifmsa.pl

 

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego

Marta Gędek

lpo@lublin.ifmsa.pl

 

Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju

Justyna Szydłowska

lorp@lublin.ifmsa.pl

 

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS

Anna Sobstyl

lora@lublin.ifmsa.pl

 

Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych

Patrycja Klein

leo@lublin.ifmsa.pl

 

Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej

Aleksandra Borkowska

lore@lublin.ifmsa.pl

 

Komisja Rewizyjna Oddziału

kro@lublin.ifmsa.pl

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Kamila Masłowska

Członek Komisji Rewizyjnej

Małgorzata Neścior-Piech

Członek Komisji Rewizynej

Magdalena Majcher

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.