Kalendarz

21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10

11-1

Październik

Rozliczenie działalności członków Zarządu Oddziału kadencji 2020/2021

Rozliczenie działalności członków Zarządu Oddziału IFMSA-Poland Oddział Lublin.

2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.