24.01

Środa

13:10

Nasz Piękny Umysł

Przemysław Drabik

W dniu 24.01.2024 w Szkole Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie zostały przeprowadzone zajęcia w ramach projektu "Nasz Piękny Umysł" dla klas 4c i 5c.

W trakcie zajęć poruszane są zagadnienia z zakresu efektywnego wykorzystywania zasobów ludzkiego mózgu i dbania o niego, higieny snu, profilaktyki stresu i technik radzenia sobie z nim. Dotyczą takze metod efektywnej nauki oraz zdrowego podejścia do zdobywania wiedzy wraz z przedstawieniem odpowiednich technik.

Zajęcia poprowadziła Aleksandra Rapa w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. 

ul. Wajdeloty 1 20-604, Lublin