18.01

Czwartek

07:30

Ratowanie na spontanie

Marcel Sławiński

Akcja polega na edukacji uczniów szkół podstawowych i średnich na temat wykonywania czynności w ramach BLS, w tym na praktycznym prezentowaniu oraz przeszkoleniu młodzieży przy pomocy fantomów do prowadzenia RKO. Zajęcia organizowane są w formie krótkiej prezentacji wstępnej omawiającej podstawowe informacje i zasady dot. ratowania życia w ramach BLS, oraz praktycznej demonstracji i ćwiczeń umiejętności wykonywania RKO.

Zespół Szkół nr. 12 Lublin