29.11

Środa

17:00

Remember 2023 29.11

Dawid Staniak

Akcja mająca na celu zwiększanie w społeczeństwie poziomu wiedzy dotyczącej raka jądra i prostaty, zwłaszcza w zakresie profilaktyki tych nowotworów oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych w tym wykonywania badań profilaktycznych. W ramach współpracy z siecią siłowni CityFit - organizacja wydarzenia podczas które osoby wysłuchały pogadanki na temat profilaktyki raka jąder i prostaty, oraz zapoznały się z specjalnie przygotowanymi broszurami na ten dzień. 

CityFit ul Tomasza Zana 19 Lublin