30.11

Czwartek

12:00

Światowy Dzień AIDS

Adela Sobolewska

W Galerii VIVO i w Centrum Symulacji Medycznej przy ul. Witolda Chodźki 4 obecne były stoiska, gdzie można było dowiedzieć się więcej o drogach zakażenia wirusem HIV, o sposobach leczenia, prewencji i oraz wykonywałyśmy szybkie testy w kierunku HIV, kiły i HBV! Rozdawałyśmy też ulotki i gadżety związane z HIV i AIDS i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Akcja we współpracy z Katolickim Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "AGAPE", Punktem Konsulatcyjno-Diagnistycznym oraz Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Lublinie. Uzyskałyśmy również Patronat Honorowy Dyrektora SPSK Nr 4 w Lublinie Dr n. med. Radosława Starownika oraz Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Projekt był współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

Galeria VIVO, przy ul. Unii Lubelskiej 2

parter w Centrum Symulacji Medycznej przy ul. Doktora Wiktora Chodźki 4