24.06

Sobota

10:00

II Zjazd Rodzin Dzieci z Zespołem Joubert

Urszula Marzec

24.06.2023r. na terenie UMCS odbył się II Zjazd Rodzin Dzieci z Zespołem Joubert. w godz. 10:00-15:00 nasi wolontariusze zaangażowali się w opiekę nad dziećmi. Wspólne gry i zabawy nie tylko wywołały uśmiech na twarzach dzieci, ale też pozwoliły ich rodzicom na spokojne uczestnictwo w wykładach i panelach dyskusyjnych dotyczących choroby ich dzieci, odbywających się w tym samym czasie. 

wydział filologii UMCS