07.10

Sobota

08:30

Immatrykulacja

Joanna Śnieżna

Promocja oddziału na immatrykulacji pierwszego roku kierunku lekarskiego. Rozdawanie materiałów promcyjnych oraz promwanie spotkania integracyjnego.

Akcja mała:

e) szerokie lub różnorodne grono odbiorców, tzn. przekraczające 50 osób lub różne kierunki studiów, lub różne grupy wiekowe, lub różne grupy zawodowe

Collegium Maius

https://www.instagram.com/stories/highlights/18004731227025575/