05.06

Poniedziałek

19:00

TUP - tydzień umiejętności praktycznych

Pola Bakalczuk

Tydzień umiejętności praktycznych, w tym roku organizowany przez IFMSA dotyczył szybkiego badania urazowego. W warsztatach mogą brać udział wszyscy studenci wszystkich kierunków. Akcja jest współorganizowana z kołem symulacji medycznej w Lublinie. Pierwszego dnia warszatów, prowadzący uczestniczyli w spotkaniu wprowadzającym, które zostało poprowadzaone przez Mgr. Szasta - ratownika medycznego. W warsztatach uczestniczyło 5 osób. Następnie 6.06,7.06,12.06 warszaty były prowadzone przez wolontariuszy. 

CSM Uniwerstyetu medycznego w Lublinie