04.06

Niedziela

13:00

Queer Education

Pola Bakalczuk

Projekt mający na celu zwiększenie kompetencji studentów_ek medycyny na tematy związane z SOGIESC. Poprzez materiały informacyjne, warsztaty, wydarzenia i spotkania edukujemy i uwrażliwiamy studentów_ki nt. potrzeb zdrowotnych osób LGBT+ i mowy inkluzywnej, a także uświadamiamy osoby LGBT+ o roli i zasadach profilaktyki.

https://www.instagram.com/p/CtER11dN6ZD/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== - Instagram oddziału Lublin