24.04

Poniedziałek

16:30

Warsztaty z laparoskopii (Tydzień Ginekologiczno-Położniczy, warsztaty ginekologiczne SCOME)

Małgorzata Satora

Pan dr hab. n. med. Marcin Bobiński przeprowadził warsztaty z laparoskopii. Wpierw, studenci mogli zapoznać się z częścią teoretyczną, podczas której wytłumaczone zostały zasady i to, jaki sprzęt jest wykorzystywany podczasz zabiegów laparoskopowych. Później, studenci ćwiczyli na trenażerach przekładanie waty oraz szycie chirurgiczne. 

Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii

SPSK1

ul. Staszica 16

20-081 Lublin