02.06

Czwartek

18:00

Szkolenie z Efektywnej Nauki

Urszula Marzec

2.06.2022r. w godz. 18:00-20:30 w Centrum Symulacji Medycznej odbył się w naszym oddziale Trening Efektywnej Nauki prowadzony przez Adama Jakubasa. Trening miał na celu zarówno zapoznanie się z prezentowanymi technikami nauki i zapamiętywania, jak i  ugruntowanie nabytej wiedzy przy pomocy praktycznych ćwiczeń pod czujnym okiem trenera. Tak przeprowadzony trening pozwolił uczestnikom nauczyć się jak zmaksymalizować swoją efektywność, poprawić koncentrację i skrócić czas niezbędny do przyswojenia materiału. Dzięki nowo nabytym umiejętnościom, osoby biorące udział w treningu mogły uzyskać lepsze wyniki podczas zaliczeń czy egzaminów.

Centrum Symulacji Medycznej
s. 155
ul. Chodźki 4
20-093 Lublin