11.02

Czwartek

09:45

Młodzi Wśród Praw

Marcelina Podleśna

W czwartek 11.02.2021 zostaną przeprowadzone warsztaty online dla uczniów klasy 5 Szkoły Podstawowej im. św. Wincetnego Pallottiego w Lublinie w ramach akcji "Młodzi Wśród Praw". Podczas zajęć postaramy się zapoznać dzieci z ich podstawowymi prawami, obowiązkami ucznia oraz Konwencją o prawach dziecka.

Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie. Ze względu na panujące warunki, akcja zostanie przeprowadzona online na platformie teams.