Edukacja Medyczna - SCOME

SCOME (Standing Committee On Medical Education) - Program Stały ds. Edukacji Medycznej

Działając w SCOME dążymy do stworzenia systemu w którym student najoptymalniej przyswaja wiedzę oraz przede wszystkim rozwija swoje zainteresowania. Zgodnie z tą ideą organizujemy konferencje, warsztaty, szkolenia, praktyki, zawsze dbając o jakość spotkań. Szczególną uwagę zwracamy na to, aby każdy realizowany przez nas projekt posiadał cześć praktyczną. Pozwala to uczestnikom na sprawdzenie wiedzy teoretycznej, przyswojonej podczas organizowanych przez nas kursów i odbycie dodatkowych zajęć praktycznych.

W lubelskim Oddziale organizujemy w ramach SCORP-u takie akcje:

 1. Warsztaty szycia chirurgicznego

 2. Warsztaty EKG

 3. Warsztaty EEG

 4. Warsztaty ECHO serca

 5. Warsztaty USG

 6. Warsztaty Ortopedyczne

 7. Warsztaty Intubacji

 8. Warsztaty ALS

 9. Warsztaty Neurologiczne

 10. Warsztaty Osłuchiwania

 11. Warsztaty Badania Fizykalnego

 12. Warsztaty Laparoskopowe

 13. Breaking the silence

 14. Warsztaty endokrynologiczne

 15. Poznaj Swoją Specjalizację

 16. Warsztaty prawa medycznego

 17. Umieranie ludzka rzecz

 18. Med-Ex

 19. Peer-Support

 

 

1. Warsztaty szycia chirurgicznego - projekt mający na celu zdobywanie i podnoszenie umiejętności szycia chirurgicznego. Po wstępie teortycznym przygotowującym do praktyki studenci uczą się zasad zaopatrywania ran i podstawowych szwów chirurgicznych. Dla osób po kursie podstawowym przygotowujemy warsztaty zaawansowane na których zagłębiamy się w bardziej skomplikowane umiejętności chirurgiczne.

2. Warsztaty EKG - mają na celu przybliżenie tematyki fizjologicznego zapisu EKG oraz naukę diagnostyki chorób układu krwionośnego oraz zasad analizy zapisu elektrokardiograficznego.

3. Warsztaty EEG - akcja przybliżyjąca badanie czynności bioelektrycznej mózgu

4. Warsztaty ECHO serca - celem projektu jest nauka wykonywania badania obrazowego z wykorzystaniem fal ultradźwiękowych, które ukazuje poszczególne części serca oraz umożliwia ocenę funkcjonowania jam i zastawek serca.

5. Warsztaty USG - warsztaty zapoznające studentów z podstawami badania USG. Po teorii powstawania obrazu oraz nauce techniki badania studenci doskonalą umiejętności praktyczne diagnostyki chorób jamy brzusznej.

6. Warsztaty Ortopedyczne - projekt mający na celu doskonalenie umiejętności badania ortopedycznego oraz technik gipsowania.

7. Warsztaty Intubacji -celem projektu jest nauka studentów udrażniania, zabezpieczania dróg oddechowych oraz właściwych technik wentylacji pacjenta.

8. Warsztaty ALS - mają na celu naukę czynności stosowanych przez personel medyczny u poszkodowanego, u którego wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia. W skład ALS wchodzą: resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO), defibrylacjafarmakoterapia oraz inne zabiegi, mające na celu przywrócenie spontanicznej akcji serca lub spontanicznego oddychania.

9. Warsztaty Neurologiczne - akcja na której studenci zdobywają umiejętności pełnego badania neurologicznego oraz diagnozowania podstawowych chorób neurologicznych

10. Warsztaty Osłuchiwania - warsztaty na których uczestnicy zapoznają się z zasadami osłuchiwania płuc i zastawek serca. Po omówieniu podstawowych pojęć takich jak fenomeny osłuchowe, tony serca, szmery studenci przystępują do praktycznej nauki rozpoznawania wad na oddziale.

11. Warsztaty Badania Fizykalnego - celem projektu jest nauka przeprowadzenia pełnego badania przedmiotowego oraz podmiotowego pacjenta. Warsztaty rozszerzane są o badanie fizykalne w pediatrii.

12. Warsztaty Laparoskopowe - warsztaty na których studenci po części teoretycznej wprowadzającej w zagadnienia chirurgii laparoskopowej doskonalą umiejętności manualne, precyzję oraz cierpliwość na trenażerach.

13. Breaking the silence- projekt mający na celu naukę języka migowego na kursie trwającym semestr/rok.

14. Warsztaty endokrynologiczne - warsztaty mające na celu doskonalenie wiedzy oraz diagnostykę głównych stanów chorobowych w endokrynologii

15. Poznaj Swoją Specjalizację - Celem projektu jest przybliżenie pracy lekarzy różnych specjalizacji podczas cyklu spotkań w formie wykładów, połączonych z późniejsza dyskusją. Na spotkaniach specjaliści opowiadają o specyfice swojej pracy, jej wadach i zaletach, procesie specjalizacji, perspektywach rozwoju oraz codzienności w szpitalu. Po prezentacji jest przewidziany czas na pytania oraz dyskusję.

16. Warsztaty prawa medycznego projekt mający na celu zwiększenie poziomu wiedzy studentów medycyny na temat prawa medycznego ze względu na niską ilość godzin tego przedmiotu oraz duże znaczenie odpowiedzialności prawnej lekarzy w obecnych czasach

17. Umieranie ludzka rzecz- celem projektu jest nauka przekazywania niepomyślnych wiadomości, nawiązania kontaktu z pacjentem, zyskania jego zaufania oraz radzenia sobie z tematem śmierci. Poruszany jest również problem komunikacji z rodziną chorego.

18. Med-Ex - Co roku w ramach Programów Stałych ds. Praktyk Wakacyjnych (SCOPE) i Wymiany Naukowej (SCORE) do Lublina przyjeżdżają studenci medycyny z całego świata. Projekt Med-Ex polega na organizowaniu warsztatów dla studentów zagranicznych w wakacje co pozwala zwiększyć wartość edukacyjną wymian oraz efektywnie spędzić czas wolny.


19. Peer-Support celem programu jest ułatwienie nowym studentom zaadaptowania się na naszej uczelni. Po pozytywnym przejściu rekrutacji studenci I roku muszą zmierzyć się z nowymi problemami, które ciężko rozwiązać bez pomocy starszych kolegów. Jak wyglądają zajęcia? Jakich potrzebuję książek do nauki? Gdzie w Lublinie mogę spędzić czas wolny? - Każdy z nas zadawał te pytania i dlatego wiemy jak duże znaczenie ma wsparcie w tym trudnym okresie.

 

Jeśli jesteś zainteresowany wydarzeniem lub chciałbyś znać więcej szczegółów akcji napisz do mnie:

Piotr Kwiatkowski – LOME

Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Lublin

email: lome@lublin.ifmsa.pl

 

 


Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.