14.06

Wtorek

19:00

Spotkanie z KLP w zespole SCORP

Milena Krawczyk

Spotkanie organizacyjne z koordynatorkami projektów lokalnych w zespole SCORP.

Dom Studenta nr 2
ul. Chodźki 9, 20-093 Lublin