31.05

Wtorek

13:00

Kostek z klasą

Julia Zyśk

Zajęcia dotyczące zdrowych kości i pierwszej pomocy w przypadku złamań poprowadzone na 2 godzinach lekcyjnych przez Karolinę Nieoczym i Katarzynę Niedzielę.

SP 42, ul.Rycerska 9, Lublin