27.05

Piątek

10:00

Ratowanie na spontanie

Natalia Zaj

Zajęcia dla 3 klas przez 3h lekcyjne w SP42 poprowadzili: 2h Jakub Bochen i 1h Natalia Zaj. Uczniom zostały przedstawione zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

SP42