20.05

Piątek

11:05

Ratowanie na spontanie

Natalia Zaj

Zajęcia dla 3 klas przez 3h lekcyjne w SP42 poprowadziły 2h Adela Sobolewska, 1 h Natalia Zaj. Uczniom zostały przedstawione zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

SP42