18.05

Środa

19:00

Warsztaty z torakochirurgii

Rafał Burek

W dniu 18 maja odbędą się warsztaty z torakochirurgii, które zostaną poprowadzaone przez dr Roberta Chudzika. Uczestnicy będą mieli możliwość nauki odbarczania odmy i wykonania torakocentezy.

Edycja I

KLP: Rafał Burek, Natalia Zaj

Centrum Symulacji Medycznej

Doktora Witolda Chodźki 4, 20-093 Lublin