17.05

Wtorek

20:00

Marzycielska Poczta

Justyna Nowaczek

Serdecznie zapraszamy do wspólnego przygotowania kartek dla dzieci z hospicjum z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka.

MsTeams https://teams.microsoft.com/l/team/19%3arIRaFkJNMZ85lFROR60Hjirg6mEkv73s98i243n8No01%40thread.tacv2/conversations?groupId=dbad51fd-7fd1-40a9-b343-3b2c91c36809&tenantId=626f4b08-5712-4825-b653-a59995042fca