05.09

Niedziela

10:00

Aktualizacja przewodnika dla studentów I roku

Marcelina Podleśna

Akcja w ramach peer supportu dotyczy aktualizacji przewodnika dla studentów I roku, który będzie rozdawany podczas immatrykulacji.

online, uczestnicy aktualizowali i edytowali informacje zawarte w przewodniku we własnym zakresie.