04.06

Piątek

14:00

Marzycielska Poczta

Katarzyna Zych

Przygotowujemy kartki dla dzieci z Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie

DS2- biuro IFMSA