17.03

Środa

08:00

Pierwsza wizyta u ginekologa

Izabela Spiechowicz

Podczas spotkania z uczniami I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu rozmawialiśmy na temat przebiegu wizyty ginekologicznej – przygotowania się do niej, wywiadu lekarskiego oraz badania. Zajęcia miały na celu zmniejszenie obaw związanych z badaniem ginekologicznym oraz zachęcenie do regularnych wizyt profilaktycznych. Dodatkowo przybliżone zostały zagadnienia związane z cyklem miesięcznym, infekcjami, chorobami przenoszonymi drogą płciową oraz profilaktyką nowotworów.

Zoom