10.03

Środa

08:50

Młodzi Wśród Praw

Marcelina Podleśna

W środę 10.03.2021 zostaną przeprowadzone warsztaty online dla uczniów klas 6 Szkoły Podstawowej im. św. Wincetnego Pallottiego w Lublinie w ramach akcji "Młodzi Wśród Praw". Podczas zajęć postaramy się zapoznać dzieci z ich podstawowymi prawami, obowiązkami ucznia oraz Konwencją o prawach dziecka.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną warsztaty zostaną przeprowadzone na platformie teams.