12.03

Piątek

16:00

Marzycielska Poczta

Wiktoria Baran

Kolejna z cyklu akcja malowania kartek dla dzieci z lubelskiego hospicjium. Zapraszamy!

MS Teams