10.02

Środa

14:00

Zaburzenia odżwiania

Anna Rekowska

W ramach Peer Education w klasie 8c w Szkole Podstawowej nr 7 w Koszalinie przeprowadzono warsztaty mające na celu przybliżenie problemu zaburzeń odżywiania. Edurkatorką była Anna Rekowska.

Ul. Wojska Polskiego 36, Koszalin; Google Meet