11.02

Czwartek

08:55

Zaburzenia odżywiania

Anna Rekowska

W ramach Peer Education w klasie 6a w SP nr 158 im. Jana Kilińskiego  w Warszawie przeprowadzono warsztaty mające na celu przybliżenie problemu zaburzeń odżywiania. Edurkatorką była Anna Rekowska, a lekcja organizowana jest z ramienia IFMSA-Poland oddział Warszawa.

Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie; MS TEAMS