05.02

Piątek

18:00

Niewidzialni

Aleksandra Marczak

Akcja polega na zbiórce słoików z zupą lub przetworami dla osób bezdomnych i dostarczeniu ich do skrzynki umieszczonej w DS2, obok biura IFMSA-Poland. W sobotę organizator będzie zbierał słoiki i dostarczał do magazynu Jadłodzielni przy alei Tysiąclecia, skąd będą wydawane tym osobom od godziny 14:00.  

 

Dom uczestników, biuro IFMSA-Poland oddział Lublin, Chodźki 9/9, 20-093, Lublin