16.01

Sobota

10:00

Marzycielska Poczta

Katarzyna Zych

W czasie akcji przygotowujemy kartki dla chorych dzieci. Akcja stacjonarna!

Biuro IFMSA w DS2