19.03

Czwartek

09:00

Wampiriada

Kacper Wójcik

Akcja oddawania krwi przeprowadzona we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Centrum Symulacji Medycznej