17.01

Piątek

14:00

Marzycielska poczta

Maria Gromek

Przygotowujemy kartki dla chorych dzieci.

Biuro IFMSA, pokój nr 9 DS2 ul. Chodźki 9 Lublin