15.01

Środa

15:00

Marzycielska Poczta

Aleksandra Marczak

Podczas akcji będziemy wykonywać własnoręcznie kartki, które potem wyślemy chorym dzieciom. 

Próba Cafe, Grodzka 5A, Lublin