06.08

Wtorek

12:00

Warsztaty osłuchiwania płuc

Natalia Konarska

https://drive.google.com/drive/folders/1-NCcTqlxYkELX8ZrOdtnJjaiX3zGyaGR

Liczba studentow biorących udzial w warsztatach: 8

We wtorek, 6.08. w klinice pulmonologii SPSK4 odbyły się warsztaty osłuchiwania płuc. Mieliśmy wspaniałą okazję do rozszerzenia swojej wiedzy teoretycznej jak również nauczyliśmy się rozpoznawać i rozróżniać fenomeny odsłuchowe w praktyce. 

Klinika Pneumologii, Onkologii i Alergologii SPSK4