23.05

Czwartek

17:00

Poznaj Swoją Przyszłość - HOW TO DOCTOR

Piotr Kwiatkowski

Poznaj Swoją Przyszłość to  spotkanie z przewodniczącym PR OZZL Janem Czarneckim  Akcja trwała 3 godziny. Akcja pojedyncza średnia na podstawie podpunktów a, f, g IV, i, k punktu 3.2.4 Regulaminu. . Akcje koordynował: Piotr Kwiatkowski

aula Collegium Pharmaceuticum