05.06

Środa

11:00

Dotknijmy różnorodności

Anna Skowronek

Akcja miała na celu promowanie wśród niepełnosprawnych dzieci z SOSW na ul. Hirszfelda 6 zdrowego żywienia.
Akcja mała, cykliczna.
Akcja koordynowana razem z Małgorzata Szypłowska.

SOSW na ul. Hirszfelda 6