Prawa Człowieka i Pokój - SCORP

SCORP (Standing Committee On Human Rights and Peace)

Program Stały ds. Człowieka i Pokoju 

 

Samo pojęcie praw człowieka jest bardzo szerokim tematem. W naszych akcjach skupiamy się na promowaniu takich wartości jak empatia, szacunek dla drugiego człowieka czy bezinteresowna pomoc potrzebującym. Zwracamy uwagę społeczeństwa (nie tylko akademickiego) na problematykę uchodźctwa i ochrony pokoju, na sytuacje i miejsca gdzie dochodzi do nieposzanowania praw człowieka.


Czytamy Pomagamy

Czytamy Pomagamy to akcja podczas której odwiedzamy dzieci na oddziałach szpitalnych i staramy się umilić im czas, którego w szpitalu mali pacjenc_tki mają aż w nadmiarze. Podczas zajęć czytamy bajki, kolorujemy, malujemy, wyklejamy, lepimy z plasteliny i wiele więcej. Tak naprawdę jest to miejsce na realizację każdego rodzaju zajęć świetlicowych.

Marzycielska Poczta

Marzycielska Poczta to akcja dla osób, które lubią rysować i mają ochotę poświęcić swój czas na wysłanie trochę radości do przewlekle chorych dzieci. Podczas spotkań własnoręcznie wykonujemy kartki z ulubionymi motywami małych pacjentów, żeby później wysłać je pocztą. Marzycielska poczta to też wspaniała okazja do poznania nowych osób i rozmowy na interesujące tematy, tu zawsze panuje luźna i otwarta atmosfera. Jest to doskonały sposób na oderwanie się od nauki i miłe spędzenie czasu. A może osobiście znasz dziecko, w trudnej sytuacji, które ucieszyłoby się z kolorowych kartek? Tutaj jesteśmy w stanie zrealizować taki projekt.
 
Pora Seniora

Projekt jest przedsięwzięciem skierowanym do osób w podeszłym wieku. Opieramy się w nim na edukacji, aktywizacji i integracji seniorów_ek poprzez prezentacje prozdrowotne, wspólne spędzanie czasu i współpracę ze studentami_kami uczelni medycznych. Podczas zajęć wyjaśnimy seniorom_kom najpopularniejsze choroby, z którymi się borykają, spędzimy czas na rozmowach oraz pracach plastycznych. W ramach Pory Seniora, na specjalne okazje takie jak Boże Narodzenie lub Wielkanoc organizujemy imprezy tematyczne.
 
Aleja Gwiazd

Jest to akcja, podczas której odwiedzamy przedszkola i szkoły podstawowe przybliżając dzieciom postaci Gwiazd. Kto może zostać gwiazdą? Lekarz_ka, pielęgniarz_ka, ratownik_czka medyczny_a oraz wiele innych. W lekcjach biorą udział osoby, które opowiadają o danym zawodzie oraz sama Gwiazda, którą dzieci mogą zobaczyć z bliska i zadać jej pytania. Projekt ma na celu poszerzenie horyzontów dzieci, oswojenie ich z wizerunkiem osób, których pomocy będą mogły kiedyś potrzebować.
 
Dotknijmy Różnorodności

Dotknijmy różnorodności to akcja, która ma wiele odsłon. Może przebiegać w formie prezentacji osób pochodzących z innych krajów i być skierowana do dzieci i młodzieży. Może być przeznaczona dla studentów_ek i mieć na celu naukę poruszania się na wózku inwalidzkim po ulicach Lublina. Celem jest pokazanie jak bardzo zróżnicowane osoby żyją dookoła nas i poznanie tego co nieznane.

Maraton Pisania Listów

Projekt Amnesty International, w który angażujemy się w listopadzie i w grudniu, głownie w okolicach 10 grudnia, przeważnie podczas Tygodnia SCORPu. Maraton Pisania Listów zaczął się w Polsce w 2011 r. i od tego czasu wiele krajów wspólnie walczy o to, by ludzie, niesprawiedliwie skazani odzyskali wolność. Idea jest bardzo prosta: na uczelni, w kawiarniach, w szkołach, piszemy listy i zachęcamy do tego jak największą liczbę osób. W listach tych domagamy się przestrzegania praw człowieka w krajach, w których są one łamane, następnie są wysyłane i trafiają do władz państw, w których prawa człowieka nie są przestrzegane. Akcja przynosi widoczne skutki, więźniowie_arki uzyskują lepsze warunki odbywania kary lub wychodzą na wolność.


Medycy dla Afryki

Akcja całoroczna, która ma na celu przybliżenie problemów ochrony zdrowia w krajach o niskim przychodzie, epidemiologii chorób tropikalnych czy wolontariatu pracowników_c ochrony zdrowia w Afryce, ale także na innych kontynentach.
 
DAPHNE

DAPHNE to projekt, w którego centrum są kobiety. Jego głównym celem jest zatrzymanie przemocy w stosunku do kobiet, podniesienie ich poczucia własnej wartości, pokazanie rozwiązań w trudnych sytuacjach życiowych. Z drugiej strony edukujemy studentów_ki, o tym jak rozpoznawać ofiary przemocy, jak prowadzić z nimi rozmowę i najlepiej dostosować swoją pomoc. Akcja może być prowadzona na wiele sposobów - wykłady, warsztaty np. Samoobrony, spotkania i zajęcia zbierające kobiety z różnych środowisk.
 
Młodzi Wśród Praw

Podczas tego projektu edukujemy uczniów_ennice szkół podstawowych na temat praw dziecka. Akcja może odbywać się w szkole, szpitalu, świetlicy, domu kultury itd. Po krótkiej prezentacji materiału przechodzimy do dyskusji, zadań, konkursów, aby jak najbardziej zaciekawić najmłodszych tak ważnym tematem ich praw.
 
Miś Pod Szpitalną Choinkę

Duża akcja, dzięki której zbieramy fundusze na pomoc Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu w Lublinie. Główne wydarzenia akcji to licytacja bombek, ozdobionych przez asystentów_ki, turniej charytatywny w piłkę nożną, w którym biorą udział organizacje studenckie z naszej uczelni oraz kiermasze. Na wydarzeniach zbieramy także misie dla podopiecznych DSK. Na początku grudnia akcja zwieńcza „korowód bajkowych postaci” w DSK.

Porozmawiajmy o Przemocy

Nowa akcja całoroczna, polegająca na edukacji uczniów_ennnic szkół podstawowych na temat przemocy. Podczas zajęć uczymy najmłodszych co to jest przemoc, jakie są jej rodzaje, jak ją rozpoznawać oraz przekazujemy im wiedzę jak i do kogo należy zgłosić sytuację, w której sami doświadczyli lub byli świadkami przemocy.

Reuse it or lose it! #zerowasteproject
Akcja, w której możliwości różnorodnych wydarzeń są olbrzymie. Kreatywne akcje i wydarzenia związane z ideologią ruchu zero waste to idealne miejsce dla rozwoju osób zainteresowanych tematem dbania o naszą planetę, dzięki zmniejszeniu konsumpcjonizmu. W ramach akcji odbywają się webinary tematyczne oraz warsztaty promujące ideę życia less waste.

Niewidzialni
Osoby bezdomne i ubogie są często społecznie napiętnowane, dlatego ważne jest, abyśmy my, przyszli pracownicy_czki ochrony zdrowia potrafili_ły leczyć bez uprzedzeń, pamiętając o równości i prawie do opieki medycznej wszystkich ludzi oraz nie zgadzali_ły się na dyskryminację. Projekt zajmuje się przede wszystkim pomocą doraźną, organizując zbiórki ubrań, środków higieny, żywności i leków oraz promowaniem zachowań prozdrowotnych i kierowaniem do miejsc, w których można uzyskać pomoc, takich jak jadłodajnie czy schroniska dla bezdomnych.

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych akcjach zarówno jako koordynatorzy_ki jak i wolontariusze_ki! Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub pomysły na nowe projekty – napisz do mnie:

Milena Krawczyk- LORP- Koordynatorka Lokalna ds. Praw Człowieka i Pokoju

e-mail: lorp@lublin.ifmsa.pl


Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.