Zarząd Oddziału Lublin 2019/2020

Drodzy Członkowie Oddziału!

Podczas Walnego Zebrania Członków Oddziału, które odbyło się 5 czerwca 2019 został wybrany Zarząd oraz Komisja Rewizyjna Oddziału na rok 2019/20 w składzie:

1. Prezydent Oddziału: Adrian Kuś
2. Wiceprezydent ds. Zasobów Ludzkich: Małgorzata Szypłowska
3. Wiceprezydent ds.Marketingu: Bartłomiej Zaremba
4. Skarbnik Oddziału: Konrad Gładysz
5. Sekretarz Oddziału: Daria Pągowska
6. Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych (LEO): Patrycja Klein
7. Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej (LORE): Aleksandra Borkowska
8. Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego (LPO): Marta Gędek
9. Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej (LOME): Piotr Kwiatkowski
10. Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju (LORP): Justyna Szydłowska
11. Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS (LORA): Anna Sobstyl

Komisja Rewizyjna Oddziału w składzie: Kamila Masłowska, Małgorzata Neścior i Magdalena Majcher. 

Delegatem Oddziału został Adrian Kuś.

 

Zgodnie z podjętą uchwałą, nowy Zarząd zacznie swoją kadencję w dniu 1 października 2019r.

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!


Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.