27.03

Sobota

11:00

Marzycielska Poczta (do usunięcia)

Katarzyna Zych

Na akcji przygotowujemy kartki dla dzieci z Lubelskiego Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie. Kartki zostaną im później wysłane.

Biuro IFMSA w DS2