11.03

Czwartek

12:00

Warsztaty laparoskopowe

Urszula Wiosek

Warsztaty laparoskopowe z krótkim wstępem merytorycznym oraz ćwiczeniami praktycznymi.

Biuro IFMSA-Poland oddział Lublin