10.02

Środa

10:00

Zaburzenia odżywiania

Anna Rekowska

W ramach Peer Education w klasie 7d w Szkole Podstawowej nr 7 w Koszalinie przeprowadzono warsztaty mające na celu przybliżenie problemu zaburzeń odżywiania. Edurkatorką była Anna Rekowska.

SP 7 w Koszalinie, ul Wojska Polskiego 36; Google Meet